سمینار جادوی هدفگذاری و موفقیت با سخترانی آقای سعید وفایی ، با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری دایره خلاق، کانون تبلیغاتی آرا، شرکت مدیرآفرینان و هتل بادله ، مورخ ۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴ در سالن همایش های هتل بادله برگزار شد.

سخنران: آقای سعید وفایی
مجری سمینار: مؤسسه فرهنگی هنری دایره خلاق با همکاری شرکت تبلیغاتی آرا، شرکت مدیرآفرینان و هتل بادله
محل برگزاری: سالن همایش های هتل بادله
تاریخ سمینار: ۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴