امروز سیزدهم دیماه ، مراسم جشن داوطلبان سلامت شهرستان میاندرود در محل هتل بادله با حضور مدعوین و دست اندرکاران این نهاد برگزار شد