نویسنده:
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۵:۲۰
دسته بندی: مراکز خرید

مرکز خرید پردیس واقع در کیلومتر ۷ جاده دریای ساری واقع است.در این مرکز خرید شما می توانید به برندهای مختلف  دسترسی داشته باشید.