نویسنده:
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱:۵۴

چشمه های باداب سورتدر سال ۱۳۸۷ به عنواندومین اثر طبیعی ملی ایران ثبت شده است.چشمه های اسرارآمیز باداب سورت مشتمل بر چشمه با آب های کاملا متفاوت از لحاظ رنگ و بو ومزه می باشد.یکی از این چشمه ها دارای آبی بسیار شور است و دریاچه ای کوچک  در آن قرار دارد که عمدتا برای شنا و آب درمانی استفاده می شود.